“อาจารย์เดี่ยว” อธิการบดี สจล. เปิดสถาบันต้อนรับเหล่าเฟรชชี่ปี 65 ชูแนวคิด สจล. เป็นพื้นที่เรียนรู้ของทุกคน

กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงานปฐมนิเทศ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปี 2565 ภายใต้แนวคิด Colorful Freshy Festive สะท้อนภาพลักษณ์ สจล. เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของทุกคน นำทีมโดย “อาจารย์เดี่ยว” รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณบดีทุกคณะ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 อย่างอบอุ่น พร้อมแจกสีสันความสดใส คืนชีวิตชีวาให้กับเหล่านักศึกษาทุกคน

“รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” หรือ “อาจารย์เดี่ยว” รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำทีมคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ เปิดสถาบันต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 65 จำนวนราว 6,500 คน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Colorful Freshy Festive สร้างสีสัน มอบความสดใสให้นักศึกษา สจล. โดยกำหนดให้แต่ละสีที่ใช้ในกิจกรรมเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดย รศ. ดร.คมสัน ได้กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนในเรื่องของ “Lifelong learning” โดย สจล.ได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้สำหรับทุกคน และทุกช่วงวัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมและเพิ่มเติมทักษะอย่างรอบด้าน ซึ่งนอกจากหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแล้ว สจล. ยังมีหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

 นอกจากนี้ รศ. ดร.คมสัน ยังได้กล่าวเสริมว่า สจล.ได้วางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษาปี 1 ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพมากขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโครงการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 หรือ Mini Project เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ได้สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้องๆ นักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการต่อยอดจาก Skill Mapping หรือ ฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่านักศึกษามีความสามารถในด้านใด และต้องปรับปรุงในด้านใดในแต่ละหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ทักษะที่ยังต้องพัฒนามาต่อยอดในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และเข้ากับบริบทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาห้องเรียน สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย

กิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้พบกับน้องๆ เฟรชชี่ รุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน สจล.และประเทศไปด้วยกัน หวังว่านอกจากความรู้ที่ทาง สจล. มอบให้อย่างเต็มที่ นักศึกษาจะมีประสบการณ์ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ สจล.รศ. ดร.คมสัน กล่าวสรุป

สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 ครั้งนี้ นอกจาก “รศ. ดร.คมสัน มาลีสี” หรือ “อาจารย์เดี่ยว” และคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ได้มาต้อนรับการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องๆ นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิด และอบอุ่นแล้ว ยังเตรียมกิจกรรมมากมายที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้เหล่าเฟรชชี่ได้ค้นหาตัวเองตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งกิจกรรม K Crush Show Dance ที่สนุกสนาน เร้าใจ กิจกรรมอยากบอกอะไร สจล. ผ่านการติดโพสท์อิทเพื่อฟังเสียงสะท้อน และให้ความสำคัญทุกความคิดเห็นของนักศึกษา กิจกรรมการแสดงจากวงประสานเสียงของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต กิจกรรมการแนะนำทุนการศึกษา กิจกรรมชุมนุมและชมรม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับตลอดการศึกษาภายใต้รั้ว สจล. อีกด้วย

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ ได้ทาง www.facebook.com/kmitlofficial เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 023298111