WICHIEN WORK!…รณรงค์เลือกตั้งนายกสภาและกรรมการสภาทนายความ

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.ที่จังหวัดเพชรบุรี ดร.วิเชียร ชุบไธสง และทนายความอรรถพร อัมพวา ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความเบอร์ 23-44 ได้เดินเข้าเยี่ยมคารวะท่านทนายความพิชัย ขำเพชร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ทนายความอาวุโสจังหวัดเพชรบุรี โดยท่านทนายความพิชัย ขำเพชร อวยพรให้ประสบความสำเร็จ ทั้งคณะ และท่านยังได้เรียกร้องให้ทนายความทุกท่านทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.  เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์กรสภาทนายความ และแสดงพลังแห่งความสามัคคีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ท้ายนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครนายก เบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความ เบอร์ 23-44

ต้องขอขอบคุณที่ทนายความพิชัย ขำเพชร ได้ให้กำลังใจ เช่นเดียวกันในวันที่28สิงหาคมนี้ ขอเชิญชวนทนายความทั่วประเทศออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อหานายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรสภาทนาย ในโอกาสต่อไป

#ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน