สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าฮาลาลที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน โดยมี สัญญา แสงบุญ กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอัล มีรอซ   ให้การต้อนรับ  ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 2  โรงแรมอัล มีรอซ บนถนนรามคำแหงซอย 5