ครบรอบ 25 ปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัดพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์ประชุมฯแห่งความภูมิใจ ที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย โดยมีพนักงานกว่า 600 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์