ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มอบรางวัล “ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559” เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลผู้ที่ยังคงรักษาองค์ความรู้ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างอันประณีต พัฒนาต่อเป็นงานศิลป์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าพร้อมที่จะส่งต่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และคนรุ่นต่อไป คัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น “ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559” ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ขึ้นรับโล่เกียรติยศจาก นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ณ ศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้