สถานีพัฒนาที่ดินตรัง เยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต้นแบบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จ.ตรัง

นายสนธยา หวานขัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นางพูลสุข พิทยาสุนทร  หมอดินอาสา ม.6 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต่อมาลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ดูขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พบปะพูดคุยกับนายพรชัย ชั้นสกุลประธานกลุ่ม และผสมผสาน พืชผัก ทุเรียน พริกไทย โดยเกษตรกรได้นำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต จากนั้นประชุมหารือ กับนายภิรมย์ หนูรอด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง​ เมื่อเร็วๆนี้