“มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” จับมือ “บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จำกัด” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Aniverse Metaverse)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดี สายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ คุณอัมพรสักก์ อังคทะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้บนโลกเสมือน (Aniverse Metaverse) ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการทำให้เกิดการเรียนการสอนบนโลกเสมือน ที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้  ผู้สอน นักศึกษา และผู้พัฒนาระบบ โดยวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งสอง ได้แก่

  1. เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเพื่อทำให้เกิดการเรียนการสอนบนโลกเสมือน
  2. เพื่อร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ ผู้สอน นักศึกษา และผู้พัฒนา ในการพัฒนาระบบโลกเสมือน
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง และการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาระบบโลกเสมือน
  4. เพื่อร่วมกันเพื่อสร้างสถาบัน และพัฒนาหลักสูตรบนโลกเสมือน
  5. เพื่อจัดตั้งหลักสูตร และวิทยาเขตบนโลกเสมือน