สหภาพยุโรป ร่วมมือกับ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดแคมเปญ #โควิดไม่เลือกเชื้อชาติ เลิกตีตรา เลิกแบ่งแยก หยุดทอดทิ้ง แรงงานข้ามชาติ

สหภาพยุโรป ร่วมมือกับ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดแคมเปญ #โควิดไม่เลือกเชื้อชาติ เลิกตีตรา เลิกแบ่งแยก หยุดทอดทิ้ง แรงงานข้ามชาติ

สหภาพยุโรป ร่วมมือกับ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และ องค์กรภาคีในเครือข่ายที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติอื่น ๆ ภายใต้โครงการอียูรับมือโควิด จัดแคมเปญ #โควิดไม่เลือกเชื้อชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย ผู้ประกอบการ ฝ่ายบุคคล และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติ เลิกการตีตรา แบ่งแยก หยุดทอดทิ้ง ให้ความเท่าเทียมกัน โดยจัดทำข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ทั้งในรูปแบบ Infographic , บทความ และ วิดีโอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และ ภาคประชาสังคม ภายใต้ “โครงการอียูรับมือโควิด” ผ่าน Facebook Fanpage : โครงการอียูรับมือโควิด EU Covid-19 Response and Recovery Project (fb.com/EUCovid19TH)

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรคระบาดที่ไม่เคยมีมาก่อน ความน่ากลัว คือ ไม่มีใครรู้เลยว่า ความรุนแรงจะทวีคูณจากการกลายพันธุ์ไปมากน้อยเพียงใด และ จะจบลงเมื่อไหร่ ส่งผลให้การรับมือในทุกภาคส่วนของหลายประเทศทั่วโลก เป็นไปอย่างสับสน วุ่นวาย ไร้ทิศทาง ลองผิดลองถูก ปรับแผนต่าง ๆ เพื่อหาทางยุติโรคระบาดที่มีมาอย่างต่อเนื่องนี้ให้ได้

ในส่วนของประเทศไทย แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกสะสม พอกพูนจากการเผชิญหน้า ต่อสู้กับโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมายังคงเป็นบาดแผลเรื้อรัง และยังจำเป็นต้องมีการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขการรับมือไปพร้อม ๆ กับโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน

แม้ว่าแผนการรับมือ ที่หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนต่างมีการปรับปรุง แก้ไขอยู่ตลอดเวลา
เพื่อประครองระบบสาธารณสุข ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่รอดไปได้ ภายใต้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ สังคม ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้ว ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ยังไม่ได้รับการวางแผน การรับมือ และจัดการให้ได้รับความเสมอภาค นั่นก็คือ กลุ่มคนเปราะบางอย่างเช่นแรงงานข้ามชาติ ชาวพม่า ลาว และกัมพูชา

ในคลัสเตอร์การระบาดระลอกหนึ่งในประเทศไทย เมื่อต้นปี 2564 แรงงานข้ามชาติถูกตีตราว่าเป็นตัวเชื้อโรค ตัวนำพาโรคระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทย และเป็นตัวการสำคัญในการแพร่เชื้อออกไปสู่สังคม ทำให้พวกเขาถูกกีดกันทางสังคม ถูกแบ่งแยกจากโอกาสต่าง ๆ ในการเข้าถึงการเยียวยาและสวัสดิการ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พึงจะได้ แม้ว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเลยก็ตาม

ซึ่งแท้จริงแล้ว “ไม่ว่าเชื้อชาติไหน สัญชาติใด ก็มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 นี้ได้เหมือนกัน”

ปัจจุบันแม้ว่าคนไทย เจ้าของกิจการ ที่ต้องใช้กลุ่มแรงงานข้ามชาติจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 มากขึ้น แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่า การตีตรา แบ่งแยก เลิกจ้าง และ ทอดทิ้งกลุ่มคนเหล่านี้ ยังคงมีอยู่ไม่หายไปแต่อย่างใด ซ้ำยังทวีคูณความรุนแรง ก่อให้เกิดเป็นปัญหาของสังคม อีกหลายด้านตามมา ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมภาพรวมของประเทศอย่างมาก

ถึงเวลาแล้วหรือยัง.. ที่เราคนไทยทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็น เจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคล หรือ ใครก็ตาม ควร #เลิกตีตรา เชื้อชาติ สถานะทางสังคม การศึกษา เลิกแบ่งแยก ว่าพวกเค้าเป็นเพียงชนชั้นแรงงาน หยุดทอดทิ้งเค้าในทุกสถานการณ์ และ มองกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นคนเหมือนกันกับเรา มีความเท่าเทียมกันกับเราทุกประการ

ติดตามกิจกรรมของโครงการเพิ่มเติมได้ที่

Website : https://rebrand.ly/EUcovid19TH
Facebook : https://rebrand.ly/FB_EUcovid19TH
Instagram : https://rebrand.ly/IG_EUcovid19TH
Youtube : https://rebrand.ly/YT_EUcovid19TH

________________________________________

Hashtag โครงการ

#อียูรับมือโควิด
#EUCovid19ResponseThailand
#โควิดไม่เลือกเชื้อชาติ
#เราก็ไม่ควรเลือกปฏิบัติและแบ่งแยกเชื้อชาติเช่นกัน
#COVID19isNotAboutRace
#LetsStopStigmatization