สจล. เชิญฟังเสวนา “อนาคตการบินพลเรือนไทย”

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565 –สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาการด้านการบินพลเรือน เชิญชวนหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาระดมความคิดเห็นที่มีต่อ “ร่างประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. 2565-2580” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านการบินพลเรือนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นทั้ง สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย สมาคมนักบินไทย สมาคมอากาศยานเพื่อการทดลองไทย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. สถาบันการบินพลเรือน ชมรมสถาบันการศึกษาและบุคลากรด้านการบินประเทศไทย สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            สำหรับงานเสวนาดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/27062565 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สนใจไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานสามารถรับชมแบบออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่จะได้รับทางอีเมล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. เว็บไซต์ https://iaai.kmitl.ac.th   หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสถาบันได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/kmitlofficial