น้ำใจคนไทย

นายอิศเรศ สิทธวีร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตัวแทนบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” มอบขนมปังฟาร์มเฮาส์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน รับมอบโดย นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมคณะ นำไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ เขตปทุมวัน เมื่อเช้านี้