ผู้บริหารบีบีจีไอ ร่วมบรรยาย องค์ความรู้ Synbio Technology

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บีบีจีไอ จำกัด( มหาชน)

(ที่8 จากซ้าย)  ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ของ  Synbio Technology ในงาน Hybrid Seminar  Synthetic Biology  Synthetic Biology  for Sustainable Development of Agriculture and Food   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพันธมิตร  ในห้วข้อ “ Opportunities and challenges of synthetic biology in the agricultural  and food industries in Thailand” หรือ “ โอกาสและความท้าทายของชีววิทยาสังเคราะห์ ใน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ” ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 600 คน ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สุทคุปดิ์  ตีก  45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆนี้