ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ครบรอบ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย

กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2565 – ไปรษณีย์ไทยออกแบบแสตมป์ที่ระลึกฉลอง 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสำคัญที่อยู่คู่สังคมไทยและมีบทบาทในการเตือนภัยธรรมชาติมาตลอด 8 ทศวรรษ ออกจำหน่ายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นี้ ทั่วประเทศ

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานสำคัญภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565  ไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกชุด “80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกวาระสำคัญของหน่วยงานที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน โดยแสตมป์ชุดนี้ถูกออกแบบขึ้นให้สะท้อนถึงภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้แนวคิด “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติเพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” โดยใช้ภาพอาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบกับภาพสถานีตรวจอากาศ และตราสัญลักษณ์ 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมภาพแผนที่อากาศเป็นภาพพื้นหลัง

สำหรับแสตมป์ที่ระลึกชุด “80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา” ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 12 บาท จำหน่ายพร้อมกันที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และ www.thailandpostmart.com ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์  โทร 0 2573 5480, 0 2573 5463