ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับรางวัลบริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลกจาก Fortune 5 ปีซ้อน

·       รางวัลอันดับที่ 3 ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

·       รางวัลอันทรงเกียรติครั้งล่าสุดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชไนเดอร์ ที่มีต่อนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืน สนับสุนนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดของโลกประจำปี 2022 โดยฟอร์จูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในเรื่องนวัตกรรม ความยั่งยืน การสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ชไนเดอร์ ได้ให้คำมั่นสัญญาในเรื่องเหล่านี้ ผ่านโครงการสำคัญ เช่น โครงการ Schneider Sustainability Impact (SSI) ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2005 โดยขยายครอบคลุมธุรกิจการบริการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมกับการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2025  ความสำเร็จเหล่านี้ ได้รับการยอมรับผ่านการจัดอันดับและรางวัลที่หลากหลายมานานกว่าศตวรรษ 

ยิ่งไปกว่านี้ ในปีนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดเป็นอันดับสามของภาคอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างโลกดิจิทัลที่ใช้ระบบไฟฟ้ามากขึ้นและปลอดคาร์บอนมากขึ้น 

“การถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดของโลก คือความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นสิ่งสะท้อนถึงจุดประสงค์ที่มีความหมายสำคัญของเรา รวมถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อนวัตกรรมและความยั่งยืน” ชารีส เลอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการได้รับยกย่องในครั้งนี้ และในฐานะที่เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก #SEGreatPeople เราจะยังคงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อเชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน สำหรับทุกคน”

การจัดอันดับประจำปีเพื่อเฟ้นหาบริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก (The World’s Most Admired Companies) มาจากการสำรวจจากบริษัทใน Fortune 500 ที่มีรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทั้งที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทั่วโลก โดยทำการประเมินบริษัทที่มีศักยภาพโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรม 52 ประเภท จะให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์จำนวน 3,820 รายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านั้น ทำการประเมินบริษัทตามเกณฑ์มาตรฐานใน 9 หัวข้อ ได้แก่ คุณค่าจากการลงทุน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้ร่วมงาน

ขไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับด้วยคะแนนสูง ในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ

การได้รับการยอมรับครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากรางวัลที่ ชไนเดอร์ติดทำเนียบ Global 100 ของ Corporate Knights โดยเป็นองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดติดต่อกันถึง 11 ปี อีกทั้งยังได้รับการยกย่องในระดับโลกจากการจัดอันดับของ ESG 2021 ถึง 4 อันดับ รวมถึงรางวัล CDP Climate Change A list และ Dow Jones Sustainability World Index

 

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เป้าหมายของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการช่วยให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On

ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลกับคุณ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เราขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านพลังงานและกระบวนการจัดการ เข้ากับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อปลายทางไปยังคลาวด์ ระบบควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์และการบริการครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งสำหรับบ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

เราคือบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นมากที่สุด เราสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดและระบบนิเวศของคู่ค้าที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการทำตามวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และคุณค่าในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน