กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กในกรุงเทพฯ รับเปิดเทอม ปี 65

กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ที่ 4 จากซ้าย) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ที่ 5 จากซ้าย) และ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง ผนึกความร่วมมือ “ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ด้วยหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา” เชื่อมโยงฐานข้อมูลนักเรียนสังกัดกรุงเทพฯ พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ รับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง

### 

ภาพจากซ้าย  

  1. นางสาวศิริพร อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ
  2. นางสาวสาริสา จินดาไทย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง
  3. นางสุพัตรา ฤกษ์บ่าย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ
  4. ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  5. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  6. ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  7. นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้อำนวยการเขตดินแดง
  8. นายพิชญลักษณ์ สวยรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง