สมศ. ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวงฯ”

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2565  –  ดร.นันทา หงวนตัด (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. และ นายทวีป ล้อมวงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จ.นครนายก พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สมศ. ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น และให้อาหารสัตว์ป่า ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินและสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จ.นครนายก