เพจ Because We Care เปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน” เคมเปญ 2 โชว์ศักยภาพเด็กและเยาวชน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ทางสังคม

เพจ Because We Care เปิดตัวเพลง “ปล่อยผ่าน” เคมเปญ 2 โชว์ศักยภาพเด็กและเยาวชน ร่วมรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ทางสังคม
พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่าตามที่ เพจ Because We Care ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ (#พลเมืองดี Active Citizen พลเมืองดี ไม่ Bully ทุกรูปแบบ) ซึ่งได้มีการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของบทเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ถูกกระทำ จากการดูถูกเหยียดหยาม การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
รวมถึงพฤติกรรมในการต่อต้านทางสังคมต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมรณรงค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึก ยุติ ยับยั้ง การกระทำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นั้น
ทั้งนี้ ล่าสุด เพจ Because We Care ได้มีการขยายผลต่อยอดโครงการฯ เพื่อปลูกจิตสำนึก
ไปยังเด็ก และเยาวชน ในการร่วมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงฯ โดยการดำเนินกิจกรรม ” รวมพลัง เครือข่าย พลเมืองดี” โดยนำตัวแทนเด็กและเยาวชน อาทิ ด.ญ.ชาณิดา โฉมเฉลา (น้องปลายนวม) จากเวที
The Voice Kids’ จากโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จ.ชลบุรี, ด.ญ.ปวริศา
เติมจิตรอารีย์ (น้องปาญ่า) จากโรงเรียนเลิศหล้า, ด.ญ.นภัสร์นันท์ วงศ์วิวัฒน์ (น้องอัยอิ) จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (ICS)
และน้องๆเยาวชนจากรายการ The CAMP ค่ายหรรษา ThaiPBS ด.ญ.วรรณกร สว่างวงศ์ (โอปอล) จากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟประเทศไทย ,ด.ญ.มนัสสมา ผ่องใส (น้องนามะ) จากโรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟ ด.ญ.วรรณวรัณธร
ทิพยะวัฒน์ (น้ำอิง) จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น รวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับร้องบทเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ครูปุ้ม พงศ์พรหม) นักประพันธ์เพลงชื่อดังของประเทศไทย ศิลปินศิลปาธร ศิลปินร่วมสมัย สาขาดนตรี ปี 2560 จาก กระทรวงวัฒนธรรม, คุณกริช อิทธิโชติกร ผู้ประพันธ์เพลง เรียบเรียงทำนอง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เพื่อปรับเนื้อหาของบทเพลง ให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น และผู้ประพันธ์เพลงท่อนแรพ โดยคุณThalassa Tapia Ruanoโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและเพื่อเป็นกำลังใจ
แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก คุณประสงค์ กรรโมทาร Producer ThaiPBS ที่นำตัวแทนเด็กและเยาวชนในสังกัดมาร่วมขับร้องบทเพลงในครั้งนี้

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุลฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะพ่อเเม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ เยาวชนไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อยุติและยับยั้งปัญหาความรุนแรงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและทางจิตใจ พร้อมทั้งยังให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมาต่อโครงการต่างๆ ของ เพจ Because We Care เเละขอบคุณ คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณกริช อิทธิโชติกร และคุณประสงค์ กรรโมทาร ที่ให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ในการสรรสร้างบทเพลง “ปล่อยผ่าน (Move on Bully)” เวอร์ชั่นใหม่ นี้