กสศ. ชวนฟัง “นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” รับมือเปิดเทอมใหม่

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง (TSQP) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย” รับมือเปิดเทอมใหม่กับภารกิจ Learning Recovery เวทีที่ระดมผู้นำการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนร่วมกันถึงแนวทางฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยหลังวิกฤตโควิด-19 พบกับ ดร.อุดม วงษ์สิงห์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ ครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และ รศ. ดร. วีระชาติ กิเลนทอง นักเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (www.facebook.com/EEFthailand)

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทาง Zoom Application โดยสแกน QR Code หรือเข้าร่วมผ่านลิงก์ https://bit.ly/3KrBfqC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 เว็บไซต์ https://www.eef.or.th/ หรือทางอีเมล [email protected]