สมศ. เดินหน้าตั้งเป้าประเมิน 18,000 แห่ง

กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2565  –  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปี 2565 โดย สมศ. ตั้งเป้าประเมินสถานศึกษา 18,000 แห่ง พร้อมเปิดให้สถานศึกษาดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (E – Certificate) ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

###

ภาพ (จากซ้าย)

1.        ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.

2.        ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

3.        ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  รักษาการประธานกรรมการ สมศ.

4.        ดร.นภาภร ส่งแสง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง

5.        ดร.สมยศ ชี้แจง หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์