นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษาและกีฬา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพลศึกษาและกีฬา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้อนุมัติประกาศเกียรติคุณในการสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการกีฬา โดยมีคณะกรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ, นักกีฬาร่มร่อน, นักกีฬาร่มบิน, นักกีฬา FPV ทีมชาติไทย, กรรมการฝ่ายเทคนิค และครอบครัวนักกีฬาร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี