OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา “Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน” 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 “OKMD Book Cover Award 2022” คอนเซ็ปต์ในปีนี้ก็คือ Love at First Sight  โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 จำนวน 5 ปกหนังสือ พร้อมกิจกรรมการเสวนาจากเหล่าผู้ชนะการประกวดในหัวข้อ Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน”ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไปเมื่อวันก่อน  

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวง