กสศ. ร่วมกับภาคีการศึกษาและภาคประชาชน จัดเวที “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2565 – ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (คนที่ 2 จากซ้าย) ศ. ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยภาคีด้านการศึกษาและภาคประชาชน จัดเวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญหาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อกกรุงเทพฯ เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” พร้อมติดตามนโยบายของว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ ร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาที่เด็กทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อเร็วๆ นี้

 

ภาพจากซ้าย  

  1. นายสันติพงษ์ ช้างเผือก ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  2. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. และอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
  3. รศ. ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ศ. ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  5. นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการคลองเตยดีจัง
  6. นายเชาวลิต สาดสมัย ครูอาสาของเด็กยากจน
  7. นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  8. นางสาวบุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส