เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้นำชาวนา ในงาน “ชาวนา ลดโลกร้อน”

 กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2565 สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับกรมข้าวและพันธมิตร ขอเรียนเชิญชาวนา เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานเสวนา “ชาวนาลดโลกร้อน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากชาวนา เป้าหมายเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด้วยการปลูกข้าวลดโลกร้อน พร้อมฟังทิศทางและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแอพพลิเคชั่นมากมายสำหรับการจัดการแปลงข้าว เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมเสวนาพร้อมกันวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หรือรับชมออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก Live เคหการเกษตร หรือสมาคมการค้าเพื่อการเกษตรไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081-2555994 [email protected]