กสศ. กรรมการปฏิรูปฯ ผนึก ภาคีการศึกษา ชวนฟังเสวนา “ปลดล็อกกรุงเทพฯ” เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 26 มีนาฯ นี้

กรุงเทพฯ 22 มีนาคม 2565  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) และภาคีด้านการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “กรุงเทพ: เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เวทีระดมข้อเสนอแก้ปัญหาด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ผู้นำการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และครูอาสาจากพื้นที่ปัญหาจริง จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย พบกับ ดร.ไกรยส ภัทราวาท กรรมการปฏิรูปฯ ด้านการศึกษาและผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวนโยบายแก้ไขปัญหา จากว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (https://www.facebook.com/EEFthailand/)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 02-079-5475 เว็บไซต์ https://www.eef.or.th/ หรือทางอีเมลล์ [email protected]