สมาคมชาวจังหวัดกระบี่  กรุงเทพฯ จัดทำ “โครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน คลองปากน้ำกระบี่เฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 สมาคมชาวจังหวัดกระบี่  กรุงเทพฯ ได้จัดทำ “โครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน คลองปากน้ำกระบี่เฉลิมพระเกียรติ”  ณ ริมสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

นำโดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวจังหวัดกระบี่  กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วย พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร  นักเรียน  นักศึกษา  ข้าราชการ  และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่คลองปากน้ำกระบี่ ในลักษณะประชาชนจิตอาสา  ภายใต้หลักคิดที่ว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน  ปรากฏพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งได้ทรงมีประราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดาไว้  อีกทั้งยังได้ทรงพระราชทานแนวคิดในเรื่องจิตอาสาให้ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  อันเป็นค่านิยมที่สำคัญ และจำเป็นจะต้องปลูกฝังแนวคิดในเรื่องดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพื่อจะได้เติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป