ฉลองวันสตรีสากล…วัตสันเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย พลังสำคัญของผู้หญิง คือ “ความมั่นใจ” และความสวยรูปแบบใหม่ในแบบฉบับของเธอเอง 

วัตสัน ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำระดับโลก เผยผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย” ซึ่งเป็นแบบสำรวจระดับภูมิภาค โดยเก็บความเห็นจากผู้หญิงกว่า 3,100 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ใน 6 ตลาด ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ผู้ตอบแบบสำรวจได้ให้คะแนนระดับความมั่นใจ รวมถึงเผยถึงปัจจัยที่ช่วยเพิ่มระดับความมั่นใจในตัวของพวกเธอ

คุณมาลีนา ไหง ประธานกรรมการบริหาร เอ.เอส.วัตสัน (เอเชียและยุโรป) กล่าวว่า   “วัตสันมีความผูกพันกับผู้หญิงอย่าง ลึกซึ้งมากว่า 180 ปี เราเชื่อว่า การเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดของตัวคุณและความงดงามที่แท้จริงจากตัวคุณ ควรเปล่งประกายมาจากภายใน ความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของความงดงามภายใน และเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกด และส่งผลดี ต่อสุขภาพจิต

“วัตสันจึงมอบหมายให้ WISE เป็นผู้ดำเนินการทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้หญิงในเอเชีย เพื่อค้นหาว่าผู้หญิง ต้องการได้รับการสนับสนุนในรูปแบบใดเพื่อช่วยให้พวกเธอรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นและสามารถมีความเป็นตัวของเองในแบบฉบับ ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ผู้หญิงเกือบครึ่งในเอเชียขาดความมั่นใจในตัวเอง ทั้งในที่ทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยผู้หญิงในฮ่องกงมีระดับความเชื่อมั่นในตนเองต่ำที่สุด รองลงมาคือไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีนแผ่นดินใหญ่

นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นอีกว่าการมีสุขภาพที่ดีจากภายในและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานยังเป็นปัจจัยสำคัญ ในการช่วยให้ผู้หญิงเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ ซึ่งในฮ่องกง ผู้หญิงร้อยละ 52 เชื่อว่าพวกเธอจะสามารถมีความมั่นใจ มากขึ้นได้หากได้รับโอกาสในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง

สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเท่าเทียม ให้การสนับสนุน และมีความเป็นมิตรเหมือนดั่งคนในครอบครัวล้วนเป็น สิ่งจำเป็น เมื่อพูดถึงในแง่ของสถานที่ทำงาน ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงจำนวนครึ่งหนึ่งรู้สึกไม่พอใจกับความก้าวหน้า

 

ในอาชีพการงานของพวกเธอ โดยผู้หญิงในฮ่องกงมีระดับความพึงพอใจในเรื่องนี้ต่ำที่สุดในบรรดาผู้หญิงจากทุกตลาด ที่ทำการสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบครึ่ง รู้สึกเครียด  เมื่อต้องทำงานในสถานที่ทำงานที่ขาดสมดุลในการให้ความสำคัญเรื่องเพศ พวกเธอคิดว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในสถานที่ทำงานที่จะช่วย ให้ผู้หญิงรู้สึกดีและสบายใจ นอกจากนี้ พบว่า ผู้หญิงกว่า 30%ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทของตนอย่างเพียงพอ ซึ่งการสนับสนุนอันดับต้นๆ ที่พวกเธอต้องการ คือ การสนับสนุนเรื่องการให้คำปรึกษา การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการ ความเครียด และความสำเร็จในอาชีพการงาน ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ

นอกจากนี้ ความปลี่ยนแปลงทางสังคมในตลาดเอเชียยังทำให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดี  หากแต่ไม่ได้รับการ สนับสนุนที่เหมาะสม ในการประกอบอาชีพของพวกเธอ โดยร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และร้อยละ 95 เชื่อว่าพวกเธอสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ แต่ในขณะที่ร้อยละ 76 พบว่าเป็นเรื่องยากในการที่จะทำงานให้เก่งในที่ทำงาน ในขณะที่ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลครอบครัวไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง ท้าท้า สำหรับพวกเธอในการสร้างสมดุลระหว่างบทบาทนี้

คุณมาลีนา ไหง ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า การมีสถานที่ทำงาน ที่มีความเท่าเทียม ให้การสนับสนุน ตลอดจนความเป็นมิตรและมีความเอื้ออาทรในการทำงาน เป็นสิ่งที่ผู้หญิงในปัจจุบันต้องการ และเรามีความกระตือรือร้น ที่จะเป็นผู้นำโดยการเป็นแบบอย่างผ่านการดำเนินงานใน 11 ตลาดในเอเชีย ซึ่งร้อยละ 77 ของพนักงานทั้งหมดของเราราว 63,000 คน เป็นผู้หญิง ชี้ให้เห็นว่าวัตสันมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการยอมรับ มีคุณค่า ได้รับการชื่นชม เรายังสนับสนุนให้ทุกคนมาทำงานด้วยพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยม แต่ละคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนา อาชีพที่เท่าเทียมกัน

“ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่เป็นมิตร เราสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน พร้อมเสริมพลัง และศักยภาพให้กับผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้บรรดาคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิต การทำงานและชีวิตครอบครัวของพวกเธอได้อีกด้วย”

ความสวยคืออะไร? สวยจากภายในต่างหากคือสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น

ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้สำหรับผู้หญิง วัตสันมีความภาคภูมิใจเสมอที่ได้เข้าใจถึงความชอบของผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสองปีที่ท้าทายกับการแแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคน วัตสันมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจว่าการรับรู้ในเรื่องความงามของผู้หญิงในกลุ่มลูกค้าประจำของเรากว่า 100 ล้านคน มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างไร

จากแบบสำรวจอีกชิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ วัตสันได้ใช้หัวข้อแบบสำรวจว่า ‘What is Beautiful’ ซึ่งสัมภาษณ์ผู้หญิงมากกว่า 11,000 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จาก 12 ตลาดทั่วเอเชียและยุโรป เพื่อเข้าใจว่าพวกเธอให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไร รวมถึงมีการให้คำนิยามความสวยในแบบของพวกเธอว่าอย่างไรภายหลังการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ร้อยละ 75 เห็นด้วยว่า ความงามจากภายในมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 96) รองลงมาคือมาเลเซีย (91%) ไทย (86%) ฮ่องกง (83%) และไต้หวัน ( 82%)

เมื่อถามถึงการให้คำจำกัดความของคำว่า สวยพวกเธอต่างมองว่า การดูแลสุขภาพจากภายในเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วยเรื่องของความรู้สึกมั่นใจและการมีความสุข ตามลำดับ

คุณมาลีนา ไหง ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “ผลการสำรวจดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับผล ‘แบบสำรวจความเชื่อมั่นของ ผู้หญิงในเอเชีย ’ ของเรา ซึ่งเผยให้เห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีจากภายในนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจ และมีความสำคัญ ต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ”

แคมเปญ ‘The New Beautiful’ เพื่อส่งเสริมความงามจากภายในของผู้หญิง 

แบบสำรวจดำเนินต่อไปว่า ‘แล้วอะไรคือสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิต’ เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่า สิ่งที่งดงามที่สุด ในชีวิต ของพวกเธอ คือ การทำดีต่อผู้คนรอบข้าง ชุมชน และแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่

คุณมาลีนา ไหง เชื่อว่าในขณะที่ลูกค้าของเรากำลังค่อยๆ ฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาด ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสริมสร้าง พลังและศักยภาพให้กันและกัน “ผลการสำรวจได้สร้างนิยามใหม่ของความสวยให้เกิดขึ้นในการรับรู้ของผู้คนการทำความดี กลาย เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนรู้สึกดี สวย และมีความมั่นใจ ดังนั้น การเพิ่มความมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงจึงไม่ใช่แค่การ มีความงามแต่ภายนอกอีกต่อไป แต่เป็นการช่วยให้ผู้หญิงเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก

“ด้วยเหตุนี้ วัตสันจึงเปิดตัวแคมเปญ ‘The New Beautiful’ เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงหันมาเสริมสร้างพลังและศักยภาพ เพื่อให้ตัวเอง Look Good. Do Good. Feel Great ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั่วทั้งเอเชีย โดยจะครอบคลุม ทั้งหมด 3 ธีม ได้แก่ Go Green, Good Smile และ Go Empower ซึ่งมีเป้าหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันกับสมาชิกของเรา ซึ่งมีกว่า 100 ล้านคนในเอเชีย”

โครงการต่างๆ จะเริ่มเปิดตัวในตลาดเอเชียหลายแห่งเร็วๆ นี้ โดยในฮ่องกง จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ ‘Go Empower’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้หญิงในการสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเอง โดยจะเปิดลงทะเบียนให้เข้าร่วม การสัมมนาในวันที่ 8 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล

ในอินโดนีเซีย จะมีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ ‘Girls Support Girls’ ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในขณะที่ในฟิลิปปินส์ วัตสันได้ร่วมมือกับ Operation Smile เพื่อเปิดตัวโครงการ ‘Women in Medicine’ เพื่อเสริมพลังและศักยภาพให้กับผู้หญิงในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยอาสาสมัครทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจทางการแพทย์ เป็นผู้หญิง เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

สำหรับประเทศไทยได้ส่งต่อความมั่นใจและความเท่าเทียมด้วยกิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียว (Green Ribbons)  เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมกับมีการแชร์ครีเอทีฟวิดีโอ ‘YOU ARE WHAT YOU BELIEVE’ ซึ่งเป็นเรื่องราวในการส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อคนรอบข้างผ่านนักกีฬาหญิง นักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่และไทยดีไซเนอร์ พร้อมกับผู้มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ส่วนในตลาดอื่นๆ เช่น จีนแผ่นดินใหญ่ สิงคโปร์ และไต้หวัน จะมีการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังหญิง รวมถึงการพูดคุยเรื่องสุขภาพ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมบน ช่องทางโซเชียล รวมถึงมีเซอร์ไพรส์ต่างๆ สำหรับลูกค้าผู้หญิงภายในร้านของวัตสัน

คุณมาลีนา ไหง ยังได้กล่าวสรุปว่า “ที่วัตสัน เราเชื่อมั่นใน The New Beautiful ความงามรูปแบบใหม่ที่ดีสำหรับทุกคน สำหรับเราแล้ว ความสวยที่เปล่งประกายจากภายในเป็นวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่น มันคือวิถีชีวิตของเรา สิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เราสามารถเป็นได้ ความสวยงามอยู่ในตัวเราทุกคน และสำหรับเราทุกคน”

ติดตามครีเอทีฟวิดีโอ ‘YOU ARE WHAT YOU BELIEVE’ ได้ที่ FB Page : watsonsthailand

เกี่ยวกับวัตสัน

วัตสันเป็นผู้นำ O+O (Offline plus Online)  ร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามมีสาขากว่า 8,000 สาขา และร้านขายยา กว่า 1,500 ร้านค้า ในเอเชีย และยุโรปทั้ง 15 ตลาด วัตสันสร้างมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่องในตลาดด้านสุขภาพและความงามโดยให้คำแนะนำ คำปรึกษาเฉพาะและการดูแลส่วนบุคคล ตลอดจนการส่งต่อความรู้สึกแบบ – LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT – หรือ  “ดูดีได้ ทำดีด้วย รู้สึกดีไปด้วยกัน”  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าทุกคนได้ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  วัตสันได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ ร้านยาอันดับหนึ่งของเอเชีย*  ในยุโรป วัตสันยังเป็นร้านเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำในประเทศยูเครนอีกด้วย

*วัตสันครองตำแหน่ง “แบรนด์ร้านขายยาอันดับหนึ่งของเอเชีย” (Asia’s Top 1000 Brands) จากผลสำรวจประจำปี 2020 ทางออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง 8,000 คนใน 14 ตลาด ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เกี่ยวกับ วัตสัน ประเทศไทย

วัตสัน ร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเอเชีย เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2539 ในปัจจุบัน วัตสัน เป็นร้านเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศ ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครบครันให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ไปจนถึงผลิภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามโดยวัตสัน มีความมุ่งมั่นต่อเนื่องที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา รวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนด้วยความใส่ใจ และมีมาตรฐาน การันตรีได้จากการได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” (Superbrands) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จาก Superbrands ประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและมีบทบาทนำในอุตสาหกรรม

About WISE

WISE stands for Watson Insights on Shoppers Experience. It is the research division of A.S. Watson Group, the world’s largest international health and beauty retailer. By constantly having conversations with a panel that comprises of over 142 million consumers across 29 markets in Asia and Europe, WISE focuses on developing customer insights in beauty care, personal care, health and wellbeing in order to help companies to better understand and meet the needs of today’s consumers. The WISE customer panel spreads across emerging, developing and developed countries, and is constantly growing in size. 

เกี่ยวกับ เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป

เอ. เอส. วัตสัน กรุ๊ป ก่อตั้งที่ฮ่องกง ในปี พ.ศ 2384 เป็นผู้นำร้านค้าปลีก ด้านสุขภาพและความงามระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการดำเนินธุรกิจกว่า 16,200 แห่งภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 12 แบรนด์ ใน 29 ตลาด พร้อมด้วยพนักงานมากกว่า 130,000 คนทั่วโลก สำหรับปีงบประมาณ 2563 เอ. เอส.วัตสันกรุ๊ปมีรายได้รวมที่ 20.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และในทุก ๆ ปี ให้บริการนักช้อปมากกว่า 5.5 พันล้านคน ผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อทั้งในหน้าร้านค้าและบนออนไลน์แพลตฟอร์ม  เอ.เอส.วัตสันกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทข้ามชาติระดับโลกอย่าง ซี.เค. ฮัทชิสัน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งมีธุรกิจหลัก  4 ประเภท – ธุรกิจส่งออก, ธุรกิจการค้าปลีกธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน, และธุรกิจโทรมนาคมในมากกว่า 50 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/

 

How Confident Are Women Nowadays?

Women’s Confidence Survey in Asia Reveals:

Almost 50% of Women Lack Confidence

As International Women’s Day is approaching, Watsons released results from a regional ‘Women’s Confidence Survey in Asia’. Four major findings are: 1) Almost 50% of women feel unconfident; 2) Almost 50% do not feel satisfied with their career progression; 3) Most women find it difficult to take care of both work and family, over 70% think it’s a challenge to balance the two roles; 4) Mentoring support and seminars on stress management & career success are the top support women need.

According to Malina Ngai, CEO of A.S. Watson (Asia & Europe), “Watsons has had a deep connection with women for over 180 years. We believe that the best version of you and your real beauty should radiate from within. Confidence is an important part of inner beauty and is what makes you feel good and positively impacts your mental well-being.

“That’s why Watsons has recently appointed WISE to conduct a survey about women’s confidence in Asia to find out what kind of support women need to feel more confident and help them become a better version of themselves.”

‘Women’s Confidence Survey in Asia’ has been conducted with over 3,100 women aged 20-29 across six markets including Mainland China, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand. The respondents were asked to rate their confidence levels and what are the things that can help to boost their confidence.

The findings show that almost half of all women in Asia are not confident about themselves at work and in life. Women’s confidence levels are lowest in Hong Kong, closely followed by Thailand, Singapore, Philippines, Indonesia and Mainland China. The survey further reveals that staying healthy inside out, as well as gaining recognition from coworkers are key to helping women gain confidence.

 

Equitable, Supportive and Family-friendly Workplace is Much Needed

When it comes to the workplace, the results show that almost half of the women do not feel satisfied with their career progression, with satisfaction levels being at the lowest in Hong Kong amongst all markets.

Almost half of the respondents feel stressed in an unbalanced gender workplace and think that gender equality is important in the workplace to make women feel good and comfortable. Over 30% do not have enough support from their companies. The top support that they are looking for are mentoring support, seminars on stress management & career success, and networking events. 

Added to this, social changes in Asian markets mean that more women are well-educated but aren’t getting the right support to further their careers.      70% of the respondents are university graduates and 95% believe they are able to excel in their career, yet most women find it difficult to excel at work while taking care of a family and 76% of them think it’s a challenge to balance the two roles.

Ngai continues, “The findings show that an equitable, supportive and family friendly workplace is exactly what women need nowadays and we are keen to lead by example. With operations in 11 markets in Asia, women make up 77% of our 63,000 workforce. Therefore, it is Watsons’ ongoing commitment to create a culture that makes everyone feel welcomed, valued, appreciated and encouraged to bring their whole selves to work, and each of them is given equal career development opportunity.

“As a family-friendly company, we encourage more companies to join us in formulating policies to support and empower women, especially helping those working mothers to strike a balance between work and family.”

 

What is Beautiful? Inner Beauty Becomes Increasingly Important

As a trusted brand for women, Watsons has always taken pride in having a deep understanding of women’s preferences. Especially after two challenging years with COVID-19 pandemic impacting everyone’s life, we are keen to understand how women’s perception of beauty evolves amongst our over 100 million loyal customers.

In another recent survey Watsons commissioned titled ‘What is Beautiful’, more than 11,000 women aged under 45 in 12 markets across Asia and Europe were interviewed about how they value things around them and how they define beautiful after going through a pandemic. On average, 75% of women agree that inner beauty has become more important than ever, especially in the Philippines (96%), followed by Malaysia (91%), Thailand (86%), Hong Kong (83%) and Taiwan (82%).

When being asked about the definition of ‘beautiful’, taking care of your health inside out tops the list, with feeling confident and feeling happy in the second and third. 

“These findings are consistent with those in our ‘Women’s Confidence Survey in Asia’ that reveals staying healthy inside out is important to boost confidence which is important for both physical and mental wellness,” Ngai adds.

‘The New Beautiful’ Campaign Promotes Inner Beauty in Women

What’s the most beautiful thing in life?’ The survey continues. Almost half the respondents feel that the most beautiful thing in life is doing good to the people around them, communities and even the planet we live in.

Ngai believes as our customers gradually emerge from the pandemic crisis, it’s time to empower each other. “The survey results redefine what beautiful means in people’s mind. Doing good is a way to make people feel good, beautiful and confident. To boost a woman’s self-confidence, it’s no longer just about outer beauty; instead, it’s about helping women to glow from the inside out.

“As such, Watsons is launching ‘The New Beautiful’ campaign to encourage women to empower themselves to Look Good. Do Good. Feel Great. Featuring a series of activities across Asia, it will have three overarching themes – Go Green, Go Smile, and Go Empower, which aims to actively involve our community of over 100 million loyalty members in Asia.”

Programmes will begin to roll out across numerous Asian markets soon.

In Thailand, the ‘Green Ribbons’ campaign will also be carried out to promote confidence and equality through the sale of Green Ribbons, with all profits going to the APSW (Association for the Promotion of the Status of Women), along with the distribution of a creative video titled ‘YOU ARE WHAT YOU BELIEVE,’ which will be shared, a story about delivering good things to those around you through female athletes, a young woman entrepreneur and Thai designer along with celebrities and influencers to pass on the inspiration to Thai women across the country.

In Hong Kong, ‘Go Empower’ online seminar will be hosted to inspire women’s confidence in building personal branding. In Indonesia, a ‘Girls Support Girls’ sharing session will be held across universities, while in the Philippines, Watsons has partnered with Operation Smile to launch a ‘Women in Medicine’ programme to empower women in the field of medical science. All volunteers participated in the medical mission are women, helping cleft children to restore their smile. And in other markets including Mainland China, Singapore, and Taiwan, health talks and women empowerment sharing sessions will run across social media platforms and instore to surprise female customers.

“At Watsons, we believe in The New Beautiful, a new kind of beauty that’s good for everyone. To us, beautiful glows from the inside. It’s how we treat ourselves and each other. It’s how we live, who we are, and who we can be. The beautiful is in us all, and for us all,” Ngai concludes.