แพทย์ชี้ ‘เด็กติดโควิด-19’ ขาขึ้นชัดเจน แม้หายแล้วยังต้องระวังอาการหลังโควิด แนะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็ก

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล กุมารแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (PRINCIPAL HEALTHCARE) เปิดเผยว่า การระบาดในระลอกนี้พบ ผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี สูงขึ้นชัดเจน แม้ส่วนใหญ่จะพบอาการค่อนข้างน้อย แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ เด็กบางคนอาจเกิดภาวะ Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) หรือ “ภาวะการอักเสบของอวัยวะหลายระบบที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด-19” ซึ่งเมื่อมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นย่อมมีโอกาสพบภาวะ MIS-C นี้มากขึ้นตามไปด้วย

สำหรับภาวะ MIS-C เกิดจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกายโดยเฉพาะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หายจนถึง 6 สัปดาห์ โดยอาการที่พบได้แก่ ไข้ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง หรือมีผื่นตามตัว ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารได้ ทั้งนี้หากมีอาการ จึงควรพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยการดูแลรักษาผู้ป่วย MIS-C จะใช้ยาต้านการอักเสบและดูแลตามอาการ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

แนวทางการรับวัคซีนสำหรับเด็ก

วัคซีนหลัก ***

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชนิด mRNA Pfizer BioNTech เป็นลำดับแรกในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปโดย

  • สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA Pfizer BioNTech (ฝาส้ม) ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 8 สัปดาห์
  • สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA Pfizer BioNTech (ฝาม่วง) โดยให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 8 สัปดาห์ และสามารถฉีดเข็มกระตุ้น mRNA Pfizer BioNTech (ฝาม่วง) ได้หลังจาก 16-24 สัปดาห์

วัคซีนทางเลือก (สูตรไขว้/ทางเลือก)

สูตรไขว้

  • สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Sinovac™ หรือ Sinopharm™ เป็นเข็มที่ 1 และสามารถฉีดเข็มที่ 2 เป็นชนิด mRNA Pfizer BioNTech (ฝาส้ม)  โดยฉีดห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์
  • สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Sinovac™ หรือ Sinopharm™ เป็นเข็มที่ 1 และสามารถฉีดเข็มที่ 2 เป็นชนิด mRNA Pfizer BioNTech (ฝาม่วง) โดยฉีดห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

สูตรทางเลือก  (ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา)

  • สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinovac™ หรือ Sinopharm™ โดยให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม และสามารถฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

ทั้งนี้กรณีรับวัคซีนเชื้อตาย Sinovac™ ครบ 2 เข็มแล้ว มีคำแนะนำล่าสุดจากกรมควบคุมโรค (14 ก.พ. 65) ระบุจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์  (ฝาส้ม) 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

  • สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinovac™ หรือ Sinopharm™ โดยให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม และสามารถฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

ทั้งนี้กรณีรับวัคซีนเชื้อตาย Sinovac™ หรือ Sinopharm™ ครบ 2 เข็มแล้ว มีคำแนะนำล่าสุดจากกรมควบคุมโรค (14 ก.พ. 65) ระบุจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์  (ฝาม่วง) 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

วัคซีนชนิดเชื้อตายสำหรับเด็ก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทบทวนข้อมูลใหม่ด้านระบาดวิทยาล่าสุด ฉบับที่ 5 (10 ก.พ. 65) เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น โดย อย. ได้รับรองขึ้นทะเบียนวัคซีนชนิดเชื้อตาย Sinovac™ และ Sinopharm™ ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปได้โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพิ่มจากเดิมที่ฉีดได้เพียงวัคซีน mRNA Pfizer BioNTech

ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตาย 2 เข็มแล้วเพียงพอหรือไม่

ทั้งนี้กรณีรับวัคซีนเชื้อตาย Sinovac™ ครบทั้ง 2 เข็มโดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์แล้ว เพื่อให้มีระดับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อสายพันธุ์โอมิครอน มีคำแนะนำล่าสุดจากกรมควบคุมโรค (14 ก.พ. 65) สำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

 

เด็กและวัยรุ่นที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ฉีดวัคซีนได้ไหม ?

เด็กและวัยรุ่นที่เคยมีการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่ก็ตาม ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่รับรองให้ใช้ตามกลุ่มอายุ โดยมีคำแนะนำของจำนวนเข็มและระยะห่าง ดังต่อไปนี้

  • หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA Pfizer BioNTech 1 เข็ม นับจากวันที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด-19 หรือตรวจพบ SARS-CoV2 ภายในระยะเวลา12 สัปดาห์ และอีก 1 เข็ม โดยห่างจากเข็มแรก 8-12 สัปดาห์
  • หากเคยได้รับวัคซีน ชนิด mRNA Pfizer BioNTech 1 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA Pfizer BioNTech 1 เข็ม ภายใน12 สัปดาห์นับจากที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด-19
  • หากเคยได้รับวัคซีน ชนิด mRNA Pfizer BioNTech 2 เข็ม ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

 

หากผู้ปกครองท่านใดมีความกังวลใจเกี่ยวกับอาการของบุตรหลานท่านสำหรับเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.princsuvarnabhumi.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-0805966 หรือ Line@: @psuv