ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ เอส เทลลิเจนซ์ เปิด ป.โท Upskill Reskill สู่สายงานด้าน Data Analytics พร้อมรับ Certificate จาก Google

         ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ บ.เอส เทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ MDTI เตรียม Upskill สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ ทำงานได้จริงด้าน Data Analytics

         ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า “เราต้องการสร้างนวัตกรรมของหลักสูตร ป.โท ที่เป็น Glocal คือ ผู้สอนระดับ Global แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะกับ Local กับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตในประเทศของเรา ทาง ม. เอเชียอาคเนย์ จึงเปิดหลักสูตร Upskill ปริญญาโทด้าน Data Analytics UX  UI และ IT Support เพื่อปรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอทีและนวัตกรรม ให้เป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้สามารถก้าวสู่สายงานด้าน Analytics และทำงานได้จริง โดยได้ร่วมกับบริษัทมืออาชีพอย่าง บ.เอส เทลลิเจนซ์ เป็นพันธมิตรทางด้านการฝึกงาน ทำโครงการ เพื่อผลิตหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ใช้เวลาเรียน 1.5 ปี หรือ 18 เดือน โดยเนื้อหาบางส่วนจะใช้ Google Professional Certificate ซึ่งสอนโดยทีมวิศวกรจาก Google ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับโลก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเครือข่าย และ คณาจารย์จาก SAU โดยในหลักสูตรจะมี Courewares จากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น  IBM  Google มาใช้ในการสอน โดยมี 3 สาขาความเชี่ยวชาญที่กำลังเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ คือ  (1) Data Analytics Professional (2) User Experience Design Professional และ (3) IT Support Professional ซึ่งแต่ละหลักสูตรนักศึกษาต้องลงมือทำโครงการจริงเป็น Action Learning Project เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจาก ม.เอเชียอาคเนย์ และได้รับประกาศนียบัตรจาก Google ไปพร้อมกันอีกด้วย”

             ด้าน ดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตร Data Analytics ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นั้น เนื่องจากในปัจจุบัน Data จะกลายเป็นหัวใจขององค์กรในอนาคต  ข้อมูลต่างๆ ในองค์กร โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรต่างต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดความต้องการ ของ Data Scientist หรือ Data Analytics Officer ในองค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เอสเทลลิเจนซ์ เป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Data Analytics เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมโยงวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้องค์กรนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงตัดสินใจในธุรกิจได้จริง สามารถปรับปรุงธุรกิจ การขาย การตลาด สามารถชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มศักยภาพการทำงานจริง และรองรับโอกาสในการทำงานกับอาชีพด้าน Data Analytics ของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” ดร.สันติสุขกล่าว

สำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทยยังคงมีความต้องการบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Data Science และ Data Analytics นี้อีกเป็นจำนวนมาก และเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร MDTI ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://gmaster.sau.ac.th หรือโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 02- 8074500

                                                            ///////////////////////////////////////

เกี่ยวกับ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด

เอส เทลลิเจนซ์ (STelligence) ผู้ให้บริการด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Science ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2556  โดยเป็นผู้บุกเบิกในการบริการด้านโซลูชันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายแรกๆ ในประเทศไทย ด้วยรูปแบบ Self-Service Analyst ที่เน้น Citizen Data Scientist เป็นกลยุทธ์หลัก ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้ริเริ่มในการนำแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลมาให้บริการด้าน IT Operation and Security Analytics สำหรับการเข้าถึงปัญหาต่างๆ แบบครอบคลุมซึ่งได้รับการตอบรับในตลาดเป็นอย่างดีจนนำไปสู่การขยายโซลูชั่นที่หลากหลาย อันได้แก่ Business Intelligence (BI), Data Visualization, Selfservice Analytics, Machine, Data Science และ Robotic Process Automation (RPA) ด้วยการใช้ AI Cognitive