สำนักงาน กขค. ชวนผู้ประกอบธุรกิจร่วมรับฟัง นโยบายกำกับการแข่งขันทางการค้าปี 65

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปี 2565 อาทิ แนวทางในการสนับสนุนการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจ SMEs การกำกับดูแลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Platform) การปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าให้เอื้อต่อบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมร่วมรับฟังสถิติเรื่องร้องเรียนการแข่งขันทางการค้าที่น่าสนใจในปี 2561 – 2564 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า – สำนักงาน กขค.  Facebook.com / TCCT.OR.TH