ดร.วิเชียร ชุบไธสง และคณะ รวม 23 คน พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งนายก และกรรมการสภาทนายความ

ดร.วิเชียร ชุบไธสง และคณะ รวม 23 คน พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งนายก และกรรมการสภาทนายความ ซึ่งกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 -27 กุมภาพันธ์ 2565 และลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 24 เมษายน 2565

ในครั้งนี้คณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ชูนโยบายที่จับต้องได้ อย่างที่ผ่านมา เพราะเคยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสภาทนายความขับเคลื่อนสร้างที่ทำการสภาทนายความจนสำเร็จมาแล้ว และครั้งนี้ได้ชูนโยบายการเพิ่มเงินสวัสดิการแก่ทนายความ การพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ระบบ Digital และ Blockchain รวมถึงงานด้านวิชาการ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก โดยการเปิดกว้างให้ทนายความทุกท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของวิชาชีพทนายความ ทั้งนี้ได้เตรียมทีมมากว่าสองปีแล้ว ด้วยการจัดอบรมวิชาการ การมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้สภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศเกือบทุกเขตอำนาจศาลจังหวัดไว้ให้ทนายความได้ใช้งานในการรองรับการดำเนินคดีคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้ตั้งกองทุน ดร.วิเชียร ชุบไธสง เพื่อทนายความ และได้มอบเงินช่วยเหลือทนายความที่ได้รับภัยพิบัติ หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก