สภาทนายความภาค 5 จัดทำโครงการนำร่องเพื่อบริการด้านวิชาการทางเลือกแบบ Onsite

ดร.วิเชียร ชุบไธสง ร่วมกับนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5 จัดทำโครงการนำร่องเพื่อบริการด้านวิชาการทางเลือกแบบ Onsite นอกเหนือจากการอบรมหรือสัมมนาแบบ Online ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งนี้ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยการ “นำคนส่วนน้อย (วิทยากร) ไปบริการคนส่วนใหญ่ (ผู้เข้าอบรมหรือสัมมนา) ถึงถิ่นทุกจังหวัดตามความเหมาะสม ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 8.00-16.00 น.ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะได้พบกับ ดร.วิเชียร ชุบไธสง บรรยายเรื่อง “ทวงหนี้อย่างไรไม่ติดคุก” นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงใหม่ และนายไกรฤกษ์ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภาค 5 บรรยายเรื่อง “การดำเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด (ฉบับใหม่)” นอกจากนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมถ์ อดีตนายกสภาทนายความ และประธานที่ปรึกษานายกสภาทนายความ เดินทางไปบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย