สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ลงนามสัญญาจ้าง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  ดร.วิเชียร ชุบไธสง ประธานกรรมการบริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ลงนามสัญญาจ้างดำเนินการบังคับคดี ให้แก่บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ และคุณอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ ที่สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ย่านถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อดีตอุปนายกสภาทนายความฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน