เยี่ยมเป็นกำลังใจพนักงานธนาคารอิสลามสาขานราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส โดยมีนายนายอภิสิทธ์ เจ๊ะเด็ง ผู้จัดการสำนักเขตนราธิวาส กับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้การต้อนรับ