เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จับมือ สสส. สร้างสรรค์แคมเปญ “ของขวัญที่ดีที่สุด คือการมีกันและกัน” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย เลิกให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่

กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2564 เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างสรรค์แคมเปญ “ของขวัญที่ดีที่สุด คือการมีกันและกัน” ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้คนไทยหลีกเลี่ยงการให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่เพียงเพราะเห็นว่าเป็นของดูดีมีราคา โดยพูดถึงความสำคัญของการมีกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ท้ายสุดแล้วใคร ๆ ก็อยากได้จากคนที่เรารัก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. นั้นถูกตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งหมายให้คนไทยมีสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคมที่ดี ด้วยการกระตุ้นให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และสภาพแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย

และหนึ่งในพฤติกรรมของคนไทยที่ สสส. พยายามปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดคือเรื่องการให้เหล้าเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ เพราะเหล้าคือเครื่องดื่มที่ส่งผลต่อชีวิตหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่เปลี่ยนไปเมื่อเมามาย สุขภาพที่ค่อย ๆ ถูกบ่อนทำลาย หรือความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง 

ในปีนี้ ทาง เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย ได้จับมือกับ สสส. สร้างสรรค์แคมเปญในแนวทางใหม่ เพื่อให้การสื่อสารมีความสดใหม่ ซึ่งเนื้อหาของแคมเปญนี้มีความอบอุ่น เพื่อให้คนที่ได้เห็นนั้นยิ้มได้ และเข้าใจถึงเนื้อหาของการสื่อสาร และความห่วงใยของสสส. ที่มีให้กับคนไทยมาตลอด โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสร้างความหวังให้คนไทย โดยจูงใจการไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยเหตุผลใหม่ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านชิ้นงานภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงชิ้นงานออนไลน์ และออฟไลน์ต่างๆ อย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาแต่คาดไม่ถึง โดยแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าใครก็เข้าใจว่าปีที่ผ่านมา ทุกคนต่างผ่านเรื่องราวระหว่างปีมาอย่างมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ การเงิน รวมถึงการใช้ชีวิตรอบด้าน ดังนั้น การมอบของขวัญแทนใจให้กันซักชิ้นหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องให้ของมีราคาใด ๆ โดยเฉพาะเหล้า เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุดที่ใคร ๆ ก็อยากได้จากคนที่รัก คือการยังมีกันและกันอย่างแข็งแรง และได้อยู่เคียงข้างกันในปีถัด ๆ ไปถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุด

ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ของขวัญที่ดีที่สุด” ได้ตามลิ้งค์หรือ QR Code นี้

https://www.youtube.com/watch?v=f0CLwzGP854

รายละเอียดทีมงานที่ร่วมสร้างสรรค์แคมเปญ

Campaign Name:                   ห่วงใยใคร ไม่ให้เหล้า

Title:                                ของขวัญที่ดีที่สุด

Client:                                      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Creative Agency:                     เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย

Chief Creative Officer:                     สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

Executive Creative Director:            อริยวรรต จันทราทิพย์

Creative Director:                    ภาธิดา อัครจินดานนท์

Art Director:                             ปาจรีย์ ภู่สกลเจริญศักดิ์, สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

Copywriter:                              กมลชนก มะสะพันธ์

Client Service:                         ธิดา วิบูลย์วณิช, ขนิษฐา ชาติพงศ์

Agency Producer:                    ศราวุธ เลิศกิตติพาพร

Production Company:                      ม่ำฟิล์ม จำกัด

Film Director:                           ณัฐชนัน เชียภาณุมาศ 

Assistant Director:                   ชัยรัตน์ พิริยะวัฒนกุล

Executive Producer:                        ภัทรจิตร์ ตระการเกด

Producer:                                 พัชรินทร์ ตาลพรศรี

Post Producer:                        กฤษณะ ทวีแสง, ศันสนีย์ รุ่งพงศ์วาณิช

Production Manager:                      กตพร แซ่เอียบ

D.O.P:                                     ธีรวัฒน์ ธิติกรวณิชย์

Editor:                                      เดชมงคล ประเสริฐสิทธิ

Colorlist & Online Artist:         อนุวัฒน์ อนุตรวณิชกุล

Art Director:                             ณัฐวุฒิ แก้วรัตน์

Wardrobe:                               กิตติศักดิ์ ประสารดี

Casting:                           ณดา บุญยจันทรานนท์

Hair Stylist:                              ศวัส เจริญยิ่ง

Make Up:                                 นาฏรัตน์ อินทรัตน์

Sound Production Company:          ซีเน ดิจิตอล ซาวด์ สตูดิโอ

QTAKE :                          เฉลิม ทองสุก