โอกาสมาแล้ว! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน “GREAT Scholarship 2022-23” ระดับ ป.โท ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ชี้ผลวิจัยนักศึกษาไทยเลือกศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการเป็นอันดับหนึ่ง

สหราชอาณาจักร เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักศึกษาหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปศึกษาต่อ ด้วยการยอมรับในมาตรฐานการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษา และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับโลกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์ ผลงานวิจัย และเครือข่ายนักศึกษาที่เข้มแข็งกระจายอยู่ทั่วโลก และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติอุดมศึกษา (HESA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการสำหรับการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูลในระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร พบว่าในปีการศึกษา 2562/63 มีนักศึกษาไทยเลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร สูงถึง 7,140  คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาไทยเลือกเข้าศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (39%) สาขาวิศวกรรม (12%) สังคมวิทยา (7%) กฎหมาย (7%) ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (5%) และคาดว่าในปีการศึกษา 2564/65 สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นประเทศที่คนไทยจะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุด

นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริติช เคานซิล  ในฐานะองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักร ได้ดำเนินการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักรให้กับนักเรียนไทย และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร โดยในปีการศึกษา 2564/65 ที่จะถึงนี้ บริติช เคานซิล ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา “GREAT Scholarship 2022-23” จำนวน 8 ทุน จาก 8 สถาบันการศึกษา และทุน “GREAT Scholarships for justice and lawจำนวน 2 ทุนจาก 2 สถาบันการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านความยุติธรรมและกฎหมาย โดยบริติช เคานซิล หวังว่าทุนดันกล่าวจะเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในต่างประเทศ”

            สำหรับทุนการศึกษา “GREAT Scholarship 2022-23” บริติช เคานซิล สนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 8 ทุน จาก 8 มหาวิทยาลัย ทั่วสหราชอาณาจักร และเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยรายละเอียดระยะเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย มีดังนี้

1.University of Kent เปิดรับสมัครถึง 5 ธันวาคม 2564
2.Imperial College London เปิดรับสมัครถึง 14 มีนาคม 2565
3.Nottingham Trent University เปิดรับสมัครถึง 11 พฤษภาคม 2565
4.Newcastle University เปิดรับสมัครถึง 25 พฤษภาคม 2565
5.Cardiff University เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
6.University of Cumbria เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
7.University of Hull เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
8.University of Derby เปิดรับสมัครถึง 1 มิถุนายน 2565

 

และทุนการศึกษา GREAT Scholarships for justice and law จาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่

                        1. University of Dundee เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

                        2. University of Kent เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2565

            ทั้งนี้ “GREAT Scholarship 2022-23” เป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้ แคมเปญ GREAT Britain  เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 บาท หรือ 10,000 ปอนด์ เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี” นางเฮลก้า กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปีของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

###

เกี่ยวกับบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร