SCG HOME Experience ประเมินตลาดบ้านปี65 รีโนเวทโดดเด่นพร้อมลุยธุรกิจรีเทลชูสินค้านวัตกรรมและบริการเรื่องบ้านครบวงจร

SCG HOME Experience ประเมินตลาดบ้านปี 65 รีโนเวทโดดเด่นพร้อมลุยธุ รกิจรีเทลชูสินค้านวัตกรรมและบริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร

SCG HOME Experience ส่งสัญญาณตลาดบ้านปี 65 รีโนเวทเติบโตโดดเด่นที่สุด หลังพบพฤติกรรม
ผู้บริโภคหันมาปรับแต่งบ้านมุมโปรดมากกวาสร้างใหม ่ ่ ด้าน “อําพล อังคะพิชิต” กรรมการผู้จัดการ พร้อมลุยธุรกิจรีเทลต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์แฟล็กชิพสโตร์SCG HOME Experience เพื่อตอบโจทย์เรื่องบ้านด้วยโซลูชันครบวงจร ่ พร้อมส่งท้ายงานแฟร์ปลายปี HOME LOVER Market กระตุ้นยอดขาย คาดกวาดรายได้กวา ่ 1.5 เท่าจากยอดขายปกติ

นายอําพล อังคะพิชิต กรรมการผ้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด ู เปิ ดเผยว่า สําหรับแนวโน้มการก่อสร้างและตกแต่งบ้านในปี 2565 คาดว่าตลาดรีโนเวทบ้านจะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2564 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการปรับแต่งบ้านในจุดสําคัญ มุมโปรดที่เน้นการใช้งานมากกว่าการก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง ซึ่ งสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในปี หน้าบริ ษัทฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าและบริ การให้ครบครันเป็ น Living Solution & Innovation ที่แข็งแรงมากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆช่วงวัยของการมีบ้าน ภายใต้คอนเซปต์ SMART-ECO-CARE Design โดยประเมินสัดส่วนลูกค้าในปี หน้าแบ่งเป็ นกลุ่มรีโนเวทบ้านอยู่ที่ 60% และกลุ่มสร้างบ้านใหม่ อยู่ที่ 40% ่

“สถานการณ์ปี นี้มีเรื่องโควิด-19 เข้ามากระทบ แต่เราเชื่อมันว่าภาพรวมทั้งปี น่าจะเติบโตได้เป็ น
ตัวเลข 2 หลัก เพราะสถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ขณะที่เรื่องบ้านถือเป็ น
ปัจจัย 4 ที่มีความจําเป็ น และเทรนด์ของการอยู่อาศัยได้เปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ
และความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ งเรามีจุดเด่นในเรื่ องนี้ ทําให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ได้เป็ นอยางดี ่ ” นายอําพลกล่าว

นายอําพล กล่าวอีกว่า ในช่วงกลางปี ที่ผ่านมา เราได้มีการปรับโฉม SCG HOME Experience
ครั้งใหญ่ และยกระดับเป็ น Flagship Store แห่งแรกของ SCG HOME บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร
ซึ่ งเป็ นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องโซลูชันและนวัตกรรมต ่ ่างๆเข้าด้วยกน ตอบโจทย์ ั ครบ จบ ในที่เดียว ซึ่งมีโซน Care Living Solutions ให้เป็ นแรงบันดาลใจสําหรับการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงวัยหรือวัยเก๋า พร้อมทั้งมีบริการออกแบบด้วยระบบ 3D ทําให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพเสมือนจริงได้มากขึ้น รวมถึงมีโซน Outdoor Garden แบบครบวงจร

“จุดเด่นของเราคือ การบริการและพนักงานที่มีประสบการณ์พร้อมให้คําแนะนําได้อยางถูกต้องและความดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นพิเศษ ซึ่ งพนักงานของเราผ่านการพัฒนาเปรียบเสมือน Service Excellenceคือ FIRST Model โดย F หมายถึง Friendly การบริการด้วยความเต็มใจ และเป็ นกนเองให้เหมือนเป็ นหุ้นส่วนธุรกิจ, I หมายถึง Inspired เน้นการให้คําแนะนํา และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกบลูกค้าให้ได้ เพื่อต่อยอดสิ่งที่ลูกค้าต้องการ, R หมายถึง Respect ให้เกียรติลูกค้าในทุกครั้งที่ให้บริการ, S หมายถึง
Solution สิ่งที่สําคัญคือ เราต้องเสนอทางออกและทางเลือก เพื่อแกปัญหาลูกค้าให้ได้ และ ้ T หมายถึง Trustคือการให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือ เพราะบ้านคือความสุข ของทุกคน เราจะให้บริการด้วยความรู้ที่ถูกต้องส่งมอบบริการด้วยความจริงใจ”

นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดงาน HOME LOVER Market ระหวางวันที่ 2 ่ -6 ธันวาคม 2564 ณ เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) เพื่อเอาใจคนรักบ้าน ตอบทุกโจทย์ความต้องการ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดหนักลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 70% ่ ,บริการออกแบบบ้านลดสูงสุด 150,000 บาท
พร้อมยกทัพปรับบ้านกบเหล ั ่าพันธมิตรชั้นนํามากมาย โดยบริษัทฯตั้งเป้าจะมียอดขายภายในงานเพิ่
มขึ้น 1.5เท่าจากยอดขายปกติ