มอบคอมพ์…เพื่อให้บริการทนายความภาค4

เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.วิเชียร ชุบไธสง พร้อมด้วนนายพิเชฐ คูหาทอง อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ให้สภาทนายความจังหวัดในภาค 4 โดยมีนายคณิศร ขุริรัง ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี นายชัยรัตน์ หงษ์ทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดสว่างแดนดิน นายประภาส แสงสุกวาว ประธานสภาทนายความจังหวัดสกลนคร นางสาวนฤนารถ กลิ่นปทุมทิพย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดมุกดาหาร และว่าที่ร.ต.ถิรวัฒน์ จำปาไซยศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม กับคณะรับมอบ เพื่อให้บริการทนายความไว้ใช้งานในการรองรับดำเนินคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์