รักบ้านเกิด ร่วม EXIM BANK จัดโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรเตรียมพร้อมส่งออก

พิรชัย เบญจรงคกุล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับ ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัด “โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน” ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรเตรียมพร้อมส่งออก พร้อมพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตมะพร้าวอย่างเจาะลึก โดยศึกษาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเรียนรู้การบริหารธุรกิจเกษตร ทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างยั่งยืนให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (ZERO Waste) และร่วมกันเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถึงแหล่งปลูก โดยมี ศราวุธ พรชัยสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เกษตรกรสำนึกรักบ้าน เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และบรรยาย ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันก่อน