ดีพร้อม เผยผลสำเร็จของโครงการ “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3 – 100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” พร้อมประกาศผลผู้ประกอบการอัจฉริยะภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่ชนะในหลักสูตรฯ

กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2564 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เผยความสำเร็จของการดำเนินงานในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ซีซั่น 3 เฟ้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนช่วยยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 180 ราย ภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” โดยมีอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจระดับชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นเพื่อการต่อยอดแบรนด์สินค้าภาคเกษตรไทยสู่สากล โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 100 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศต้องเร่งหาวิธีรับมืออย่างรวดเร็ว โดย ดีพร้อม ได้รับนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ให้มีมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ ภายใต้ นโยบาย “พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานและเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่เข้มแข็ง ก้าวทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี-นวัตกรรม ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

 ทาง ดีพร้อม จึงเดินหน้าบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Genius Academy เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Genius Academy 2021 ที่ดำเนินการในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยเป็นหลักสูตรแกนหลักที่จัดขึ้นเป็นซีซั่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม สู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ภายใต้แนวคิด Product Hero พร้อมแบ่งทีมออกเป็น 3 สาย ในการดูแลผู้ประกอบการตลอดโครงการที่มีความสนใจ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ต่างกัน อาทิ นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ผ่านงานออกแบบ นายศรัณญ อยู่คงดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN และเจ้าของรางวัลระดับโลก Designer of The Year 2021 สาขา Jewelry โดยนำเสนอผ่านหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการ 3 ห้วงแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ทุบ สร้าง และไปต่อ” เพื่อการพัฒนานักธุรกิจโดยตรง ทั้งการเรียนและการให้คำปรึกษาที่แบ่งประเภทตามลักษณะ

ของผู้เรียน พร้อมพัฒนาวิสัยทัศน์ของ CEO หรือเจ้าของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาแผนการทำงาน ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าเด่นขององค์กร และการส่ง Mini Thesis 2 ครั้ง ตลอดโครงการ รวมถึงมีกลุ่มพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปั้นอัจฉริยะทางธุรกิจให้เป็นจริงมากกว่า 16 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคาร สมาคม-หอการค้า และร้านค้า ที่พร้อมต่อยอดในการพัฒนาสินค้าผ่านงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เพื่อช่วยผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอัจฉริยะได้นำสินค้าหรือบริการออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

“ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการ “Genius Academy 2021 ซีซั่น 3” ได้พัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 180 กิจการ/ราย นอกจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็น Success Case จำนวน 10 กิจการ/ราย และ Best of The Best จำนวน 3 รายแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายจากพันธมิตร เช่น คอร์สออนไลน์ 1 วัน โดยทีม Exim Bank Fast Track ในการคัดเลือกสินค้าเข้า Gourmet Market และ The Mall และช่องทางในการทำการค้าระหว่างประเทศ คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีรายได้/มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ค้นหาข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/DIPGeniusAcademy หรือ Line: @geniusacademy หรือ ทางอีเมล dip.genius.[email protected].com หรือ โทร. 06 4721 8102 และ 0 2683 0427

###

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

รายชื่อผู้ประกอบการฯ ที่จบหลักสูตร Genius Academy จะได้รับประกาศนียบัตรและประกาศเกียรตินิยมนักเรียนดีเด่น โดยมีรางวัลพิเศษ Success Case จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

1.  นางสาวธันยชนก ลิ้มฬหะพันธ์ บริษัท เอสเคบี เฮลท์ตี้ ฟู้ด จำกัด ผลิตภัณฑ์ – โฮลเกรนโรลเค้ก

2.  นางสาวเมทิกา ธนะวิโรจน์ บริษัท สมศรีไทยเฮิร์บ จำกัด ผลิตภัณฑ์ – เครื่องดื่มมะกรูดผสมสมุนไพรสกัด

3.  นางสาววีนา เทศนา – บริษัท วรรณาวีย์ จำกัด  ผลิตภัณฑ์ – เค้กใบเตย

4.  นางสาวอภิชญา เธียรวรกิจ  บริษัท ออล ดิลิเชียส จำกัด  ผลิตภัณฑ์ – ขนมทองเอกเสวย

5.  นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา คณะบุคคล คณะกรรมการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์ – Chinese cookies และโมเดลการตลาด โฮมเบเกอรี่ ออลเซอวิส

6.  นายไพรัช ทองละเอียด วิสาหกิจชุมชนชาลีวรรณ ผลิตภัณฑ์ – สลิดชิ้นแดดเดียวพร้อมทาน

7.  นางสาวอภัสนันท์ อภิธนาบุญเศรษฐ์ บริษัท โอวีวา คอร์ป จำกัด ผลิตภัณฑ์ – ชามัซแบบยูเอชที *

8.  นายจิรภัทร ใจเย็น บริษัท เซย์ไฮ 1986 (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ – กิมจิผักกาดขาว

9.  นางมยุรี ซ้ายขวัญ บริษัท นัมเบอร์วัน สปิริต จำกัด  ผลิตภัณฑ์ – ไก่กึ่งสำเร็จรูป

10.      นายสิริเชษฐ์ จิรพงษ์วัฒนะ บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ – ลูกชิ้นกุ้งจากพืช

 

และรางวัล Best of the Best จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.  นายอากฤษฏิ์ ศศิอังกูร   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเกาะยอ    ผลิตภัณฑ์ – ปลากะพงขาวรมควัน

2.  นางสาวอภัสนันท์ อภิธนาบุญเศรษฐ์   บริษัท โอวีวา คอร์ป จำกัด  ผลิตภัณฑ์ ชามัซแบบยูเอชที *

 

3.  นางอุมาพร บูรณสุขสมบัติ  บริษัท แข็งแรงทุกวัน จำกัด  ผลิตภัณฑ์ – เซตแข็งแรงทุกวัน (เส้นไข่ขาวและแกงพร้อมทาน)