เพื่อวิชาชีพทนายความ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทนายความ ดร.วิเชียร ชุบไธสง ทนายความ ลัดดา โยธา ได้เดินทางไปทำการมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่สภาทนายความจังหวัดชลบุรี และสภาทนายความจังหวัดพัทยา โดยมีนายไพบูลย์ แย้มเอม ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี กับคณะ และนายธเสฎฐ์ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยากับคณะเป็นผู้รับมอบไว้เพื่อให้บริการทนายความในการใช้งานระบบวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์