ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ‘ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร

กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (ระดับ 10) หรือ Vice President of Corporate Change Management Department เพื่อร่วมยกระดับนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจไปรษณีย์ไทย

โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะต้องสามารถสื่อสารและสร้างการยอมรับในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ในด้านการตั้งเป้าหมาย สามารถดำเนินงานและวัดผลตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของบริษัทฯ มีความรอบรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมทั้งมีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี

กรณีบุคคลภายนอก จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์บริหารหรือดำเนินงานรูปแบบ Project Management Officer โครงการกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือนวัตกรรมการบริการที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับภาครัฐ เอกชน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยี (Tech Company) ชั้นนำของประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง ดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม 2564 ได้ที่ www.thailandpost.co.th รวมถึงยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02-831-3378 และ 02-831-3578

###

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

บทความก่อนหน้านี้‘โรม’ ย้อนถาม ‘ประยุทธ์’ เปิดประเทศ พร้อมจริงหรือ?
บทความถัดไป30 ปี แห่งความเป็นเลิศด้านการบริการหลังการขาย ด้วยช่างผู้ชำนาญการ การันตีมาตรฐานในการดูแลรถปอร์เช่ด้วยรางวัลระดับเหรียญทองแห่งเดียวในประเทศไทย