รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน

 

วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ด้วยสภาพ ภูมิประเทศซึ่งมีเทือกเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงสู่พื้นที่ราบลุ่มทางตอนกลางของจังหวัด มีแม่น้ำปิง แม่น้ำขาน และแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่านในแนวเหนือ – ใต้ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทำการเกษตร แต่ในช่วงฤดูฝน หากมีฝนตกชุก เกิดน้ำหลากล้นเกินกว่าความจุของร่องน้ำที่สามารถรับได้ เกิดน้ำไหลล้นตลิ่ง ท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำของจังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน กระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ระดับนํ้าในแม่น้ำขานจะเพิ่มสูงขึ้น กระแสนํ้ามีความเชี่ยวกราด กัดเซาะริมตลิ่ง และไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ และกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าขาน บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเขื่อนเรียงหินในกล่องแมทเทรส (Mattress) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ความยาว 250 เมตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากจังหวัดเชียงใหม่ และงบประมาณปี 2564-2565 ความยาว 500 เมตร ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถป้องกันความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และยังช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำขานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

บทความก่อนหน้านี้ยืนหนึ่ง! เดลต้าเข้าแทนที่โควิดสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก
บทความถัดไปสสว. ปลื้ม “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ภาคเหนือ-อีสาน บน Lazada สร้างรายได้สู้วิกฤติ