สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
ทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ จาก 9 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และส่งเสริมช่องทางจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม Quardrant D
ชมคลิปเพิ่มเติม
บทความก่อนหน้านี้เรื่องสั้น : ศิลปิน & ศิลปะ / ปิติ ระวังวงศ์
บทความถัดไปเอ็นไอเอ ชวนฟัง 4 เสวนาออนไลน์กระตุ้นแรงบันดาลใจให้ลุกโชนตลอดเดือนกันยายน 64