อเล็กซ์ เรนเดลล์ โอปอล์ ปาณิสรา เจนนี่ ปาหนัน แก้ม วิชญาณี นำทีมคนบันเทิงร่วมเป็น 100 คนต้นแบบแรงบันดาลใจแห่งปี จากเวที “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2”

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2564 – อเล็กซ์ เรนเดลล์ พร้อมคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็น โอปอล์ ปาณิสรา เจนนี่ ปาหนัน หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์แก้ม วิชญาณี รวมถึงเหล่าผู้กำกับชื่อดัง ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ฯลฯ ร่วมเป็น 100 บุคคลผู้สร้างแรงบันดาจใจและการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมเชิงศาสตร์และศิลป์จากงาน “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2” (100 Faces of Thailands Innovation Inspirers 2) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2” (100 Faces of Thailands Innovation Inspirers 2)  ประกาศเกียรติคุณแก่ 100 บุคคลผู้สร้างแรงบันดาจใจและการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมเชิงศาสตร์และศิลป์ที่มีแนวคิด ผลงาน และความสำเร็จซึ่งช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจ และผลักดันให้คนไทยกล้าคิดนอกกรอบ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ ใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปิน (Artist) สาขานักออกแบบ (Designer) สาขาผู้ขับเคลื่อนสังคม (Social Mover) สาขาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Tech Entrepreneur) สาขาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) และสาขาผู้ให้ความรู้ (Knowledge Provider)  

โดยภายในงานปีนี้ มีบุคคลแวดวงบันเทิงและวงการสื่อมวลชนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ร่วมเป็น 100 บุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งปี อาทิ “อเล็กซ์ เรนเดลล์” “หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์” “เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์” “โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล” ในสาขาผู้ขับเคลื่อนสังคม “เจนนี่ ปาหนัน” “ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์” “เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์” “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” ในสาขาศิลปิน “ตือ-สมบัษร ถิระสาโรช” ในสาขาผู้ประกอบการสร้างสรรค์  เป็นต้น

 ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการออนไลน์ และ eBook “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 2” ได้ที่ www.nia100faces.com และแอปพลิเคชัน NIA 100 Faces