สจล. เปิด “ศูนย์ โฮม ไอโซเลชัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ดูแลผู้ป่วยเขตลาดกระบัง พร้อมดึงมือแพทย์ ย้ำ ‘6 แยก’ สำหรับผู้ป่วยสีเขียวรักษาที่บ้าน

กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดความพร้อม  “ศูนย์ โฮม ไอโซเลชัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ดูแลผู้ป่วยเขตลาดกระบังที่กักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว ที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit เป็นผลบวก โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และคลินิกเวชกรรม สจล. ร่วมแนะแนวทางในการดูแลเบื้องต้นและประเมินอาการของผู้ป่วยทุกวัน พร้อมย้ำ 6 แนวทางดูแลตนเองสำหรับผู้กักตัวรักษาที่บ้าน ได้แก่ (1) แยกตัวห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้อื่นเข้าเยี่ยมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (2) เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 2 เมตร (3) แยกของใช้ส่วนตัว (4) แยกอาหาร (5) แยกซักเสื้อผ้า และ (6) แยกขยะมัดปากถุงให้แน่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน” (Home Isolation KMITL Clinic) ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8143 ได้ทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.

                . ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า จากสถิติผู้ติดเชื้อสะสมและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับจำนวนเตียงที่มีรองรับในปัจจุบัน สจล. โดย คลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) จึงเดินหน้าโครงการ “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน” (Home Isolation KMITL Clinic) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นผลบวก และกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ที่มุ่งให้การช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงสถาบันฯ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์คลินิกเวชกรรม สจล. สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ร่วมประเมินอาการ และให้การรักษา ตลอดจนให้คำแนะนำหรือส่งต่อ ทั้งนี้ สจล. ได้เปิดให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

            รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) ล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์ขอรับบริการสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ได้ ผ่านสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 โดยในกรณีที่ผู้ป่วยสีเขียวพักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันฯ ระบบของ สปสช. จะดำเนินการจับคู่กับคลินิกเวชกรรม สจล. ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตัวใน 6 แนวทางดังนี้ (1) แยกตัวอยู่ในพื้นที่ ห้ามออกจากที่พัก ห้ามผู้อื่นเข้าเยี่ยม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (2) เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 2 เมตร กรณีมีผู้อาศัยร่วม (3) แยกของใช้ส่วนตัว (4) แยกการทานอาหารร่วมกับผู้อื่น (5) แยกซักเสื้อผ้ากับผู้อื่น และ (6) แยกขยะมัดปากถุงให้แน่น ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจ่ายยา และอุปกรณ์เพื่อการรักษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยแบบ Home Isolation จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบุคลากรทางการแพทย์ในการพิจารณารายบุคคล พร้อมทั้งจัดส่งไปยังบ้านของผู้ป่วยผ่าน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขณะที่เมนูข้าวกล่องที่จัดส่งไปร่วมด้วย ก็เป็นของร้านค้าในโรงอาหารของ สจล. ที่เข้าร่วมโครงการ อันเนื่องมาจากขาดแคลนรายได้ช่วงนี้

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน” (Home Isolation KMITL Clinic) ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8143 ได้ทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น. ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial และ http://kmitl.ac.th

###

#KMITL #สจล #HomeIsolationพระจอมเกล้าลาดกระบัง #JCCOTH