แคนนอน ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ให้โรงพยาบาลต่างๆ นอกเขตกรุงเทพฯ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19

กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2564บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment)  จำนวน 1,250 ชุด และหน้ากาก N95 จำนวน 2,500 ชิ้น ไปยังโรงพยาบาลชายแดน และโรงพยาบาลในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ความเสี่ยงสูงนอกกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งาน  เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้เร็วที่สุด เมื่อเร็วๆนี้