สกมช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภารกิจป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA โดย พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สกมช. ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงชี้แจงบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการดำเนินงานของ สกมช. ตลอดจนเพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดตัวสำนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เล่นเกมสนุก ๆ กับ CYBER MAN ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ iPad Mini จำนวน 2 รางวัล และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.30 น.

          ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VSmUkddfmo9XxSo87 และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA รวมถึงเข้ารับชมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ เฟซบุ๊ก NCSA Thailand