นาวาอากาศเอก ผดุง โกมุทฉาย หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๒๐๕ คน ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “นักเรียนจ่าอากาศห่วงใย ปันน้ำใจสู่น้องบ้านกุ่ม”

“นักเรียนจ่าอากาศห่วงใย ปันน้ำใจสู่น้องบ้านกุ่ม”

นาวาอากาศเอก ผดุง โกมุทฉาย หัวหน้ากองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน ๒๐๕ คน ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในโครงการ “นักเรียนจ่าอากาศห่วงใย ปันน้ำใจสู่น้องบ้านกุ่ม” ซึ่งเป็นไปตามดำริของผู้บัญชาการทหารอากาศที่กล่าว่า “ทหารอากาศออกไปช่วยประชาชน อย่าไปแต่ตัว ให้เอาหัวใจ และจิตวิญญาณไปด้วย เราไม่ได้ช่วยประชาชนเพื่อสร้างภาพ แต่ไปช่วยประชาชนด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขมเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยทำการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจ่าอากาศ การแนะแนวการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ให้การต้อนรับ

**ขอขอบคุณผู้ปกครอง ศิษย์เก่านักเรียนจ่าอากาศ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมปันน้ำใจ มอบโอกาสให้น้องๆ ทางโรงเรียนได้ทำการมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคทุกชิ้น ทุนทรัพย์ทุกบาทให้แก่น้องน้องๆโรงเรียนบ้านกุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ค่ะ

บทความก่อนหน้านี้สื่อเทศชี้ไทยต้องเร่งพัฒนาทักษะ-ปรับวิธีการเรียนรู้ ก่อนเพื่อนบ้านแซงหน้า
บทความถัดไปเครือข่ายนักวิชาการโต้ ถือป้าย ‘เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร’ รธน.ไม่ได้ห้าม-ขอให้รัฐบาลเคารพเสรีภาพการแสดงออก