ไปรษณีย์ไทยร่วมหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เร่งจัดส่งเตียงสนาม แก่ รพ. สนามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยลดวิกฤตเตียงผู้ป่วยขาดแคลน

กรุงเทพฯ 3 สิงหาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งเตียงสนามจำนวนกว่า 3,000 เตียง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามที่ขาดแคลนเตียงในการรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ COVID19  ภายใต้โครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID – 19” หนุนภาคสาธารณสุขในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 โดยได้กระจายการส่งมอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วทุกพื้นที่ อาทิ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากจำนวน ผู้ติดเชื้อใหม่ที่พุ่งสูงสู่หลักหมื่นคนต่อวัน ทำให้มีการขยายโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ และถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาหลายแห่ง แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเตียงสนามก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการรักษาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคสาธารณสุข บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้ร่วมกับ กองทัพอากาศ  บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด บริษัท สถานีการพิมพ์ จำกัด มูลนิธิ SCG บริษัท ซี.พี.ดี.  ชีทบอร์ด จำกัด สนับสนุนการจัดส่งเตียงสนามรวมจำนวน 3,000 เตียง ภายใต้แคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID – 19” ไปยังสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามที่ขาดแคลนเตียงในการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงที

 “เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยในระยะที่ต้องได้รับการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยในการจัดส่งเตียงสนามของไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ได้ในอนาคตในกรณีที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายได้ในระยะต่อไป”

ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 ไปรษณีย์ไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่เคยนิ่งนอนใจกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งและการเข้าถึงทุกพื้นที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือสู่กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอุปกรณ์ทางการแพทย์  เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเตียงสนามที่ใช้ในการรองรับผู้ป่วย อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจัดส่งเตียงสนามนั้น ไปรษณีย์ไทยได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วมากกว่า 3,000 เตียง และจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการขนส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไปจนกว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย เพื่อให้ภาคสาธารณสุขและคนไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post