ไปรษณีย์ไทย – สภากาชาดไทย จัดส่งคอมพิวเตอร์ให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หนุนโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาให้ถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียม

กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินหน้าสนับสนุนภาคการศึกษาภายใต้โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จัดส่งคอมพิวเตอร์สภาพดี 82 เครื่อง ให้เหล่ากาชาดจังหวัด 15 แห่ง ด้วยบริการ EMS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระจายสู่สถานศึกษาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาและสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ภาคส่วนการศึกษาของไทยได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ต่างจากภาคสาธารณสุข นอกจากนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกแล้ว กลุ่มเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงในพื้นที่ชายแดน ยิ่งมีความลำบากในการเข้ารับการศึกษามากกว่าหลายเท่า เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนในสื่อการเรียนการสอนจากการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นทุนเดิม และเมื่อมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น ยิ่งส่งผลให้การดำเนินการช่วยเหลือด้านการศึกษามีความล่าช้า

เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ต้องการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นเป็นพลเมืองที่ดีอันจะเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าประเทศชาติต่อไป ไปรษณีย์ไทยในฐานะเพื่อนแท้ร่วมทางที่ต้องการลดช่องว่างทางการศึกษาและเพิ่มความแน่นแฟ้นในสังคม จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สนับสนุนการขนส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสภาพดีจากสมาคมธนาคารไทย จำนวน 82 เครื่อง ไปยังเหล่ากาชาดจังหวัด 15 จังหวัด ผ่านโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขโดยจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งต่อความเชื่อเหลือให้เหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเร่งด่วน พร้อมกระจายสู่สถานศึกษาที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป เพื่อให้กลุ่มนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีความรู้ในการดำรงชีพ  สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทักษะให้สามารถอ่านออกและเขียนได้

ไปรษณีย์ไทยร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มาต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ได้สนับสนุนการจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ จากสภากาชาดไทย จำนวนกว่า 88,111 ชุดไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการส่งความห่วงใยส่งให้สู้ภัย COVID-19 น้ำหนักรวม 37,496 กิโลกรัม โดยความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและทำประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอยู่ด้วยแล้ว แล้วยังอีกด้วย ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post