จ๊อบส์ ดีบี ร่วมกับพันธมิตร มอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ จากโครงการ TogetherAhead#2

กรุงเทพฯ 26 กรกฏาคม 2564 – นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณภานุทัต กุลบุญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนจากพันธมิตรชั้นนำกว่า 500 องค์กร ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท จากโครงการ TogetherAhead#2 ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมี นายแพทย์ ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่ 3 จากซ้าย) และผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพฯ

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1. นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง

2. นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง

3. นายแพทย์ ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

4. นางสาวพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

5. คุณภานุทัต กุลบุญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

6. นายสุราษฎร์  เจริญชัยสกุล ผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง